Rólunk

Az egyesületünk kiemelt célja a hátrányos helyzetű emberek segítése, esélyegyenlőségük előmozdítása, elsősorban a munkaerő-piaci hátrányokat elszenvedettekre fókuszálva. Úgy gondoljuk, hogy a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás kibővítése jelentheti a megoldást a célcsoportunk jelenlegi helyzetének javítására. Ennek érdekében képzéseket tartunk, segítjük esélyegyenlőségük és érdekérvényesítő képességük előmozdítását az élet különböző területein.

Fontosnak tarjuk, az egyéni és csoportos segítségnyújtás mellett a civil szektor szereplőinek támogatását is, hiszen a civil társadalom tagjaként elkötelezettek vagyunk a non-profit szektor felé. Céljaink közt szerepel a hatékonyabb civil kommunikáció előmozdítása, és a hatékonyabb működés és forrásfeltárás érdekében a szervezetfejlesztés is. Ehhez leginkább pályázatírással, tanácsadással, stratégiai tervezéssel, képzések tartásával, erőforrás feltérképezéssel, minőségirányítási rendszerek adaptálásával és rendezvény szervetéssel tudunk hozzájárulni.

Az Európai Unió tagjaként fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatok kiépítését, hiszen a leghatékonyabban akkor tudunk az európai közösség tagjaivá válni, ha együttműködünk külföldi partnerekkel. Kiemelt fontosságúnak tartjuk ezen belül is a határon túli magyarsággal való kapcsolatteremtést, hiszen közös nyelvi, kulturális örökségünk révén könnyebben tudunk együttműködni a mindennapokban a külhoni magyar civil szervezetekkel.

A szektorok együttműködésének elősegítése, a szektorsemleges szolgáltatásnyújtás fontos alapelve Egyesületünknek, mivel úgy gondoljuk, hogy mind az állami, mind a piaci szektorra szükség van ahhoz, hogy közös céljainkat elérhessük. Nem csak a forrásteremtés terén lehet a három szektor partner, hanem az élet minden területén. A civilek rugalmassága, forrásbevonó képessége az állami és önkormányzati szervezetek eredményességét is nagyban javíthatja, emellett a piacon jelentkező hiányokat is orvosolni tudja.